SUKOB PARTNERA U PAKISTANU:Ambasador Makarević tužen zbog pronevjere, pritisaka i ucjena
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

SUKOB PARTNERA U PAKISTANU: Ambasador Makarević tužen zbog pronevjere, pritisaka i ucjena

Nazar Shah od suda traži da donese uredbu o izmirenju računa protiv ambasadora Makarevića, a kojom će tuženom biti naloženo da izmiri račune prema tužitelju, plati 50% inicijalnih troškova za izgradnju škole u iznosu od 35 hiljada dolara, da se izda obavezna zabrana kojom će se tuženom ambasadoru Makareviću narediti vraćanje garantnih čekova, te da sud naredi Makareviću da prestane sa uznemiravanjem, pritiscima i ucjenama Nazar Shaha po bilo kom osnovu

Ambasador Makarević tužen zbog pronevjere, pritisaka i ucjena
Ambasador Nedim Makarević i Syed Mudassir Nazar Shah; FOTO: Preuzeto sa Facebook stranice Blobal Busines

Pripremno ročište u građanskoj parnici protiv ambasadora Bosne i Hercegovine u Pakistanu, Nedima Makarevića, zakazano je za 4. septembar 2017. godine pred sudom u distriktu Jhelum. Ambasadora Makarevića je tužio Syed Mudassir Nazar Shah, sa kojim je Makarević imao usmeni ugovor o izgradnji škole u oblasti Dheri-Khyra.

Nazar Shah od suda traži da donese uredbu o izmirenju računa protiv ambasadora Makarevića, a kojom će tuženom biti naloženo da izmiri račune prema tužitelju, plati 50% inicijalnih troškova za izgradnju škole u iznosu od 35 hiljada dolara, da se izda obavezna zabrana kojom će se tuženom ambasadoru Makareviću narediti vraćanje garantnih čekova, te da sud naredi Makareviću da prestane sa  uznemiravanjem, pritiscima i ucjenama Nazar Shaha po bilo kom osnovu.

Usmeni ugovor o partnerstvu

U tužbi je navedeno da je u decembru 2015. godine ambasador Makarević kontaktirao Nazar Shaha i ponudio otvaranje škole koja bi se zvala “Pakistansko-bosanska međunarodna škola”, te da je ambasador došao u posjetu i odabrao mjesto na kojem za izgradnju škole. Tada je sklopljen usmeni ugovor o partnerstvu. Kamen temeljac je položen u februaru 2016. godine, a u julu iste godine su održane ceremonije prikupljanja sredstava.

Usmenim ugovorom je odlučeno da će Makarević biti “tihi partner” u projektu i to zbog toga što nosi “javnu funkciju i predstavlja Vladu Bosne”.  Procijenjeno je da će inicijalni troškovi izgradnje škole iznositi oko 70.000 američkih dolara i da će ih u početku snositi Nazar Shah.

- Dogovoreno je da će iznos u vrijednosti 50% procijenjenih troškova biti oduzet od sredstava koja budu prikupljena na donatorskim ceremonijama, stoji u tekstu tužbe i dodaje se da će nakon prijema donacija tuženi vratiti Nazar Shahu garantne čekove u iznosu od oko Rs. 36 Lac.

Prijetnje i ucjene

Tužba dalje navodi da je Nazar Shah kontaktirao i posjetio tuženog Makarevića u vezi sa plaćanjem njegovog dijela troškova, ali je ambasador počeo prijetiti Nazar Shahu preko lokalne policije, koristeći svoj službeni položaj, i upleo Hakima Khana, šefa Sekretarijata policijske stanice Islamabad. Hakim Khan, čija je supruga, navodno, bosanka, je prema tvrdnjama iz tužbe, uznemiravao i ucjenjivao Nazar Shaha.

Sve ovo je navedeno i u pravnoj obavjesti koju je  Syed Mudassir Nazar Shah, preko svog advokata, uputio Ambasadi BiH, Vijeću ministara i Ministarstvu vanjskih poslova BiH i Ministarstvu vanjskih poslova Pakistana. Pravna obavjest je poslana 24. jula 2017. godine.

Tri dana prije ove obavjesti, ambasador Makarević je podnio krivičnu prijavu protiv Nazar Shaha.

- Predajem da smo u februaru 2016. godine pokrenuli projekat pakistansko-bosanske škole u blizini P.D. Khan (Jhelum). Odgovorna osoba je bila i još uvijek jeste Syed Mudassir Navaz Shah. (Kopija pašoša, ID broj priloženo). Dao sam mu 50.000 USD da završi školu za 240 djece. 38.000 USD je došlo direktno od mene (ličnog novca), a ostatak su bile donacije koje sam također ja inicirao. Nikada mi nije dostavio arhitektonske nacrte, niti mi dao reviziju troškova. Također nije dozvolio bilo koju vrstu revizije od strane drugih inženjera, napisano je u krivičnoj prijavi.

Propusti u izgradnji

Nazar Shah u tužbi tvrdi da su nacrti predati Makareviću, te da nikada nije dobio odgovor od ambasadora na zahtjev da pouzdan inženjer pregleda građevinu.

Iako u krivičnoj prijavi tvrdi da Nazar Shah nikada nije dozvolio nadzor nad radovima, Makarević se poziva na dva inženjera koja su utvrdila da je kvalitet gradnje loš.

- Prema izvještaju Brigadira inženjera Usman (?) (03333322214), cijela konstrukcija (video i fotografije priložene) u najboljem slučaju koštaju 20.000 USD, sa ogromnim propustima u izgradnji, kao što su preklapanje (nečitko), loši temelji, nedovoljno betona. Prema njegovom mišljenju, zidovi konstrukcije će se srušiti i to je samo pitanje vremena. Istog je mišljenja i inženjer Andrew Jencks (američki inženjer), stoji u krivičnoj prijavi.

Makarević u prijavi navodi da je sve što je dobio od Nazar Shaha samo – prazna priča.

- Najgora je činjenica da je gospodin Shah iznajmio zemljište za školu na svoje ime i tražio pakistansko-bosanski bankovni račun (HBL lokalni ogranak u distriktu Khan), na svoje ime (privatno)  bez konsultacija samnom. Pitam se kako je mogao otvoriti račun bez dokumenata i naše ambasade, stoji u prijavi.

Makarević zaobišao procedure?

Makarević također spominje i četiri garantna čeka koja mu je dao Nazar Shah, a uz prijavu Sekretarijatu policijske stanice je predao i slipove odbijenih čekova.

- Dokazat ćemo na sudu da smo novac prebacili na njegov lični račun. On hoće da ucijeni mog klijenta koristeći svoj službeni kapacitet i poziciju. Ovaj slučaj je bio stvar za građansku parnicu, ali na žalost, on pokušava da ga pretvori u krivični postupak... što je loša stvar, rekao je za Žurnal advokat Nazar Shaha, Qaiser Abbas Shah.

Abbas Shah također tvrdi da je ambasador Makarević zaobišao standardne operativne procedure kako bi pokrenuo pravni potupak protiv fizičkog lica.

- Morao bi informisati svoje nadređene i Ministarstvo vanjskih poslova, kaže Abbas Shah i dodaje da ambasador Nedim Makarević nema imunitet kada su u pitanju njegovi lični ugovori, sporazumi, suđenja na sudovima.

- On će morati da se suoči sa građanskom parnicom u Pakistanu u ličnom kapacitetu. On želi nelegalno da prigrabi novac mog klijenta, kaže Abbas Shah za Žurnal.

Na pripremnom ročištu zakazanom za početak septembra, građanski sud će odlučiti da li je nadležan u ovom slučaju, s obzirom da je tuženi ambasador strane zemlje. Ipak, ostaje činjenica da su novčane transakcije išle preko ličnih računa i na osnovu usmenog dogovora između ambasadora Nedima Makarevića i  Syeda Mudassira Nazar Shaha.

(zurnal.info)