DOK ČEKAMO ODGOVORE NADLEŽNIH:Demanti Predškolske ustanove “Kids land”
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

DOK ČEKAMO ODGOVORE NADLEŽNIH: Demanti Predškolske ustanove “Kids land”

Nakon dva teksta Žurnala o obdaništu "Kids land" pravni zastupnik ove predškolske ustanove Senad Pećanin dostavio je reagovanje. Objavljujemo dio demantija koji se odnosi na navode u tekstovima te odgovor Žurnala

Demanti Predškolske ustanove “Kids land”
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info/arhiv

Advokat Senad Pećanin pisao je uredništvu Žurnala u ime svog klijenta Predškolske ustanove "Kids land" i zahtijevao da objavimo demanti na dva teksta koja smo objavili o radu ovog obdaništa.
- Oba navedena teksta predstavljaju eklatantne primjere neprofesionalne i neodgovorne novinarske prakse - navodi Pećanin u reagovanju i dodaje kako bi "ilustracije ovih činjenica nadmašile obim objavljenih tekstova, te vam zato ukazujem samo na nekoliko".

Objavljujemo reagovanje pravnog zastupnika "Kids landa" i odgovore Žurnala na navode iz demantija uz napomenu da tekst reagovanja nismo lektorisali.

PEĆANIN: Za tekst "Vrtić koji voli ministar Kazazović" stoji da predstavlja djelo više autora ("Pišu:"); međutim, navedeno je ime samo jednog autora (M.S.Luković).

ŽURNAL: Greška, ispravili smo to nedugo nakon objavljivanja teksta.

PEĆANIN: Potpisana autorica prvog teksta, Mirna Stanković - Luković, potpisuje i drugi tekst "Dok čekamo odgovore..." iz kojeg je jasno da ona ima i osobni interes kroz vlastiti odnos sa PU Kids Land, za koji smatra da predstavlja legitimno opravdanje za zlonamjernost, iznošenje gomile laži, falsifikata i kleveta PU Kids Land.

ŽURNAL: U tekstu pod nazivom “Dok čekamo odgovore...”, novinarka Žurnala Mirna Stanković Luković je iznijela vlastito iskustvo. Kao roditelj djeteta koje je pohađalo vrtić “Kids Land” ima pravo na to.

PEĆANIN: Vašoj novinarki skrenuli smo pažnju da su protiv bivših uposlenice PU Kids Land podnešene krivične prijave zbog više krivičnih djela počinjenih tokom rada u PU Kids Land, uključujući i najgrublje fizičko i psihičko nasilje nad djetetom u prostorijama vrtića.

ŽURNAL: Tačno. Isto tako, podnesena je i krivična prijava protiv Vaše klijentice, Amele Čengić, ali nismo pisali o krivičnim prijavama. Osim toga, naša sagovornica u tekstu nije nijedna od gore navedenih.

PEĆANIN: Vašoj novinarki smo predočili i stavili na raspolaganje snimak brutalnog fizičkog i psihičkog iživljavanja odgajateljice nad trogodišnjim mališanom.

ŽURNAL: Tačno, što je krivično djelo počinjeno od strane Vaše klijentice Amele Čengić, a zbog čega je protiv nje podnesena krivična prijava u PU Novo Sarajevo. Da li je riječ o brutalnom fizičkom i psihičkom nasilju nad djetetom, reći će nadležne institucije. Nadalje, snimak koji je novinarka Žurnala dobila od Amele Čengić također dokazuje tvrdnje naše sagovornice – na snimku se, osim “najgrubljeg psihičkog i fizičkog nasilja nad djetetom” također vidi da su mališani iz starije jasličke grupe ostavljani bez nadzora odgajatelja, a da od didaktičkih sredstava na raspolaganju imaju dva balona.

PEĆANIN: Neposredno nakon uočenog brutalnog fizičkog i psihičkog nasilja nad mališanom od strane odgajateljice obaviješteni su i u to vrijeme direktorica vrtića, i roditelj navedenog djeteta. Reakcije, sa kojima smo upoznali i Vašu novinarku, bile su sljedeće: u dopisu upućenom Upravnom odboru vrtića 21.06.2016. godine bivša direktorica navodi da "nije upoznata da su se desili neki nemili događaji u vrtiću"; s druge strane, otac navedenog mališana je doživio šok nakon što mu je prezentiran snimak brutalnog iživljavanja nad njegovim djetetom od strane odgajateljice, te je odmah podnio krivičnu prijavu protiv nje...

ŽURNAL: Žurnal ne zna da li je bivša direktorica upoznata sa “nemilim događajima u vrtiću”. Bivša direktorica nije sagovornica u prvom tekstu koji je objavljen.

Neistina je da je roditelj dječaka odmah upoznat sa sadržajem snimka. Roditelj je upoznat dan nakon što je snimak dobila novinarka Žurnala, a krivičnu prijavu je podnio 29. jula 2016. godine, više od mjesec dana nakon događaja. Prema informacijama koje smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, izvještaj je poslan Tužilaštvu Kantona Sarajevo 4. augusta 2016. godine protiv H.A. iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo iz člana 219. Kaznenog zakona Federacije. Zašto je Vaša klijentica u svom telefonu čuvala snimak video nadzora više od mjesec dana i prikazala ga u trenutku kada je Žurnal trebao objaviti prvu priču, pitajte Vašu klijenticu.

PEĆANIN: Poštovani gosp. Kariću, mi još uvijek želimo da vjerujemo da Vi i Vaše kolege u uredništvu niste imali potpune informacija o uzroku i motivu prave harange koju Vaša novinarka vodi protiv PU Kids Land. Obmanuti ste i Vi i Vaši čitatelji tvrdnjom da odgovorne osobe vrtića nisu željele razgovarati sa Vašom ekipom koja je posjetila vrtić (zanimljivo, u ekipi nije bilo autorice objavljenih tekstova).

Iako se Vaš novinar ponašao kao policijski isljednik, a prema domaćinima se odnosio kao prema osumnjičenim, Vaša ekipa je primljena ljubazno i omogućen im je uvid u sve prostorije vrtića i fotografiranje. No, uz objavljeni klevetnički tekst Vaše novinarke Mirne Stanković-Luković objavljena je i velika većina fotografija koje uopće nisu načinjene u vrtiću. Nakon dva i po sata strpljivog razgovora sa Vašim novinarom on je, na zaprepaštenje prisutnih uposlenika, razgovor završio riječima: "Znači, vi nećete da odgovorite na pitanja."

ŽURNAL: Novinar Žurnala uz prisustvo fotografa je tražio zvanični razgovor sa Vašom klijenticom na što ona nije pristala iako je prije početka nezvaničnog razgovora upoznata sa činjenicom da Žurnal neće koristiti citate niti informacije iz nezvaničnog razgovora. Novinaru Žurnala nije bilo dozvoljeno snimanje razgovora niti je pravio bilješke tokom neformalnog razgovora, tako da nijednu od dobijenih informacija nije mogao koristiti. Vašoj klijentici također nisu postavljana pitanja - niti jedno od 19 koliko smo imali - pa se u ovom slučaju radi o njenom monologu a ne razgovoru sa novinarom. Zamoljen je da pitanja pošalje e-mailom, što je i učinjeno, ali je Vaša klijentica odbila odgovoriti na 19 pitanja u vezi sa radom vrtića. Kako je od Žurnala i traženo, odgovor je objavljen u cjelosti.

PEĆANIN: U razgovoru sa Vašim novinarom pokušali smo mu ukazati na sljedeće činjenice:
- na dio pitanja koja je postavljao nama odgovor mogu dati jedino nadležne institucije, na koje je i upućen;
- nikada nijedan od više različitih inspekcijskih nadzora vrtića od strane nadležnih državnih organa nije utvrdio niti jedan i najmanji zakonski propust ili prekršaj od strane vrtića koji bi zahtijevao zakonsko sankcioniranje;
- vrtić radi u skladu sa svim zakonskim odredbama i normativima za ustanove predškolskog odgoja, pri čemu nadzor zakonitosti rada ne pripada medijima, već nadležnim državnim organima.

ŽURNAL: Citiramo Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, poglavlje XIII. Kaznene odredbe: Član 63. (Kazne za prekršaj) - 1. Novčanom kaznom od 1.000 do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj predškolska ustanova ako: a) otpočne s radom prije nego što je upisana u oba registra (član 22. Zakona)...

Predškolska ustanova Kids Land je počela sa radom prije nego što je upisana i u jedan registar, a Žurnal o tome posjeduje validnu dokumentaciju. Ako nadležna inspekcija nije utvrdila ovaj prekršaj, može samo značiti da nije ni vršila inspekcijski nadzor od 1. avgusta 2015. do 11. februara 2016. godine.

Osim toga, prema informacijama iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u 2016. godini vrtić je posjetila samo sanitarna inspekcija, i to krajem jula ove godine i jedna usmjerena inspekcija rada, po prijavi. Broj i vrstu inspekcija provedenih u 2015. godini ne znamo i nećemo spekulisati dok ne dobijemo odgovor od Uprave.

PEĆANIN: Vaša novinarka Mirna Stanković-Luković čak nije ni pokušala sakriti svoju zlonamjernost, kako iznoseći laži tako i tendenciozno interpretirajući činjenice. U svom tekstu "Dok čekamo odgovore..." gosp. Mirna Stanković-Luković piše: "Prvi tekst o stanju u "najboljem sarajevskom vrtiću" već je dao rezultate. Kids Land večeras ima prvi roditeljski sastanak od septembra prošle godine..." Prvo, nije istina (ili preciznije: radi se o notornoj laži), da je u Kids Landu tek nakon njenog teksta održan prvi roditeljski sastanak od septembra prošle godine. (Uostalom, i sama autorica u tekstu pominje jedan od prethodnih roditeljskih sastanaka kojem je ona prisustvovala!?). Roditeljski sastanci se održavaju redovno i u skladu sa potrebama odgojne grupe kojoj djeca pripadaju. Tačno je da je u Kids Landu održan navedeni roditeljski sastanak na poziv uprave vrtića i to upravo iz razloga što su i uprava i uposlenici vrtića, kao i roditelji, bili uznemireni lažima koje je objavila gosp. Mirna Stanković-Luković. Kao i slučaju otkrivanja brutalnog fizičkog i psihičkog nasilja nad djetetom od strane tadašnje uposlenice, uprava vrtića nije imala dileme, niti potrebe da išta krije od roditelja. Pozvala ih je da objasni motive i povod prljave kampanje koju gosp. Mirna Stanković-Luković vodi protiv vrtića, kojom prilikom je prezentiran i snimak brutalnog terora nad mališanom u vrtiću. Reakcije više od 200 prisutnih roditelja su pokazale da ne postoji dilema da li će roditelji vjerovati svojim očima i iskustvu koje su stekli tokom saradnje sa vrtićem ili lažima koje je objavila gosp. Mirna Stanković-Luković. Ogromna većina roditelja je podržala pristup uprave vrtića, pružajući bezrezervnu podršku beskompromisnom opredjeljenju uprave za iznošenje istine.

ŽURNAL: Još preciznije, održana su dva roditeljska sastanka, jedan u septembru prošle godine i jedan u avgustu 2016. godine. Ostalo su bile individualne konsultacije odgajatelja sa roditeljima, čime je onemogućeno formiranje Vijeća roditelja koje bi onda izabralo svog predstavnika u Upravnom odboru.

Ovako, predstavnica roditelja je supruga stručnog saradnika vrtića, koji je također član Upravnog odbora.

Nadalje, ukoliko je roditeljskom sastanku zaista prisustvovalo više od 200 roditelja, znači da je u vrtić upisano više od 100 djece, sa kojima direktno radi oko devet uposlenika podijeljenih u dvije smjene. Procjena o broju uposlenika koji direktno rade sa djecom zasnovana je na javnom objavljenom podatku da je vrtić “Kids Land” u novembru 2015. godine imao 12 uposlenika. Ako od tog broja oduzmemo direktoricu, jednu kuharicu i jednu čistačicu, velikodušno vam ostavljamo devet ljudi koji rade kao odgajatelji.

PEĆANIN: Poštovani gosp. Kariću, upravi vrtića su se obratili roditelji koji su svoju djecu prepoznali na fotografijama koje ste objavili uz prvi tekst o vrtiću. S obzirom da Vaša ekipa koja je posjetila vrtić nije slikala djecu, jasno je da su fotografije djece dobili od uposlenica vrtića čiji identitet u tekstovima gosp. Mirna Stanković-Lukić krije od čitalaca. Uzgred, razumljivo je potreba ljudi koji su otkriveni u brutalnom fizičkom i psihičkom iživljavanju nad djecom da ostanu anonimni, kao i oni koji ih podržavaju. Zbunjujuće je što ih skriva novinarka koja se istovremeno lažima obrušava na vrtić koji ih je raskrinkao. Dana 05.08.2016. godine upravi vrtića se obratio roditelj koji je prepoznao svoje dijete na fotografiji koju ste objavili uz prvi tekst. Rekao je da mu je dijete reklo da ih je slikala učiteljica, koja im je rekla da "poziraju kao da spavaju". Dakle, tako montiranu scenu "uzorna odgajateljica" koristi za dokaz laži o uslovima boravka djece u vrtiću. No, još je važnije pitanje, gosp. Kariću, na koje sa nestrpljenjem očekujemo odgovor: zašto ne objavite i snimak brutalnog fizičkog i psihičkog zlostavljanja terora djeteta od strane "izvora koji je želio ostati anoniman", a na koji se poziva Vaša novinarka? Snimak posjedujete, pa ako Vam zaštita integriteta djece predstavlja prepreku za objavljivanje, kako to da ista okolnost nije bila prepreka za objavljivanje "montiranih" fotografija djece kojima se potkrepljuju laži o vrtiću?

ŽURNAL: Sagovornica Žurnala je jedna od (više) bivših uposlenica vrtića Kids Land protiv koje nije podnesena krivična prijava. Istina je da smo prve informacije dobili od bivše direktorice vrtića i odgajateljice protiv koje je, više od mjesec dana nakon događaja, podnesena krivična prijava, ali informacije koje smo od njih dobili još uvijek provjeravamo.

Žurnal je u posjedu više fotografija koje nismo objavili upravo iz razloga zaštite identiteta djece. Fotografije koje nismo objavili još i više kompromituju vrtić.

Interesantno je da roditelji nisu obratili pažnju na fotografiju iz jaslica vrtića “Kids Land” koju je napravio naš fotograf, a na kojoj se jasno vidi da madrac u krevetiću stoji ukoso. Također, jaslice su sada smještene u prostoru “multimedijalne sale” u kojoj je pozornica. Nismo objavili snimak jer ne pristajemo da budemo saučesnik vaše klijentice u činjenju jednog od krivičnih djela.

Pećanin svoje reagovanje završava obraćanjem uredništvu da "Mi znamo kako ćemo se odbraniti i šta ćemo učiniti, a Vi odlučite kako ćete dalje.", te da "kao i do sada, PU Kids Land Vam stoji na raspolaganju za sve potrebne informacije, koje možete dobiti ukoliko se obratite potpisniku ovog demantija."

(zurnal.info)