ELEKTROPRIVREDA BIH:Dozvola FERK-a nije uslov za ugovaranje izgradnje priključka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Stav

ELEKTROPRIVREDA BIH: Dozvola FERK-a nije uslov za ugovaranje izgradnje priključka

Reagovanje Elektoprivrede BiH na tekst : Pogodnost za savjetnika generalnog direktora „Elektroprivreda BiH ulaže u solarnu elektranu koja nema dozvolu FERK-a“ .

Dozvola FERK-a nije uslov za ugovaranje izgradnje priključka
EP BiH

Poštovani,

Poštovani,

u vezi sa tekstom objavljenim dana 22.02.2022.godine, pod naslovom: Pogodnost za savjetnika generalnog direktora „Elektroprivreda BiH ulaže u solarnu elektranu koja nema dozvolu FERK-a“ i iznesene tvrdnje „U Elektroprivredi su morali znati da  SE BMB Solar  nema dozvolu za proizvodnju električne energije!” i optužbe, odnosno kako navodite “opravdane sumnje da su (op.a. JP Elektroprivreda BiH)  svjesno lagali u odgovoru Žurnalu”,  saopćavamo sljedeće: 

 Općim uslovima za isporuku električne energije koje je donijela Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK,  propisani  su dokumenti potrebni za izdavanje elektroenergetske saglasnosti i za ugovaranje izgradnje priključka.

FERK je nadležan za izdavanje dozvola za proizvodnju i to je posljednji u nizu potrebnih dokumenata, tako da ovaj dokument ne može biti uslov za ugovaranje izgradnje priključka niti za izgradnju priključka, te isti nije ni naveden u elektroenergetskoj saglasnosti.

U skladu sa Općim uslovima investitor je ispunio sve tehničke i ekonomske uslove za izgradnju priključka koji su dati u elektroenergetskoj saglasnosti i ugovoru o priključenju.

Izgrađeni priključak je preduslov za probni pogon i dobivanje upotrebne dozvole.

Svaki proizvođač ima pravo na probni pogon u trajanju do šest mjeseci bez posjedovanja dozvole za proizvodnju.

Za trajni pogon svaki proizvođač mora imati upotrebnu dozvolu, koja je preduslov za izdavanje dozvole za proizvodnju. 

Opći uslovi za isporuku električne energije i Pravilnik za izdavanje dozvola koje je donijela Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK, dostupni su na linkovima:

https://www.ferk.ba/_ba/index.php/akti-ferk-a/pravilnici/18555-opsti-uslovi-za-isporuku-elektricne-energije

https://www.ferk.ba/_ba/images/stories/2021/pravilnik_dozvole_bs.pdf

S ciljem objektivnog informisanja javnosti i zaštite kredibiliteta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, od uredništva Online magazina Žurnal, zahtijevamo da u skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od klevete FBiH, dostavljene informacije budu  objavljene u integralnoj formi  na dan prijema  istih.   

 Služba za komunikacije