Iako su četiri kandidata ispunjavala uvjete za asistenta:Niko nije primljen, čekalo se na Kurtćehajićevu demonstratoricu?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Iako su četiri kandidata ispunjavala uvjete za asistenta: Niko nije primljen, čekalo se na Kurtćehajićevu demonstratoricu?

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prošle godine raspisao konkurs za asistenta na Odsjeku za politologiju. Na prvom konkursu četiri kandidata ispunjavala sve uvjete, ali niko nije primljen. Žurnalov izvor tvrdi da se čekalo da Berina Beširović završi fakultet, članovi komisija to demantiraju.

Niko nije primljen, čekalo se na Kurtćehajićevu demonstratoricu?
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Univerzitet u Sarajevu i Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo su 4. maja 2018. godine potpisali Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu prema programu „150+“, a kako bi se zaposlilo oko 150 asistenata i stručnih saradnika.

Služba za zapošljavanje KS je za ovaj projekt izdvojila 2 miliona i 400 hiljada maraka i radi se o sufinansiranju na jednu godinu.

U nastavku pogledajte koje su uvjete za prijem u naučnonastavno zvanje asistent kandidati morali ispunjavati:


FAKULTET POLITIČKIH NAUKA TRAŽIO SAMO JEDNOG ASISTENTA

I dok su neki fakulteti u sklopu Univerziteta u Sarajevu iskoristili ovu priliku tako što su raspisali konkurse za prijem brojnih asistenata i stručnih saradnika, Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za prijem samo jednog asistenta i to na Odsjeku za politologiju.

Podaci koji su dostupni na domeni www.fpn.unsa.ba govore da je Odsjek za politologiju, i prije prijema novog, već imao tri zaposlena asistenta. Ovo im je bio četvrti.

Poređenja radi, Odsjek za sigurnosne i mirovne studije ima dva zaposlena asistenta, dok ostala tri odsjeka imaju po troje zaposlenih asistenata.

No, vratimo se konkursu. Na osnovu Odluke Senata od 11. maja 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu zvanično raspisuje konkurs za prijem, između ostalih, asistenta za oblast Politologija na Fakultetu političkih nauka.

Konkurs je bio otvoren do 28. maja 2018. godine, a na njega se prijavilo 11 kandidata. Četiri kandidata ispunjavala su sve uvjete: Maja Andelija, Aida Džanović, Ada Hasanagić i Mahir Sijamija.

Ipak, to nije bilo dovoljno za Komisiju za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta. Komisiju su činili prof. dr. Šaćir Filandra u svojstvu predsjednika (inače dojučerašnji dekan Fakulteta), te članovi prof. dr. Nermina Mujagić i prof. dr. Elmir Sadiković.

U izvještaju navode kako se „niko od prijavljenih kandidata ne ističe izvanrednim kvalitetom (niko od kandidata koji ispunjavaju uvjete nije dostavio dokaz o posjedovanju priznanja Univerziteta u Sarajevu) na osnovu kojih bi se nedvojbeno preporučio za izbor u zvanje asistenta“.


Vratimo se sada ponovo na uvjete za prijem u naučnonastavno zvanje asistent koje su kandidati morali ispunjavati. Tu se jasno navodi da „prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu“. Jasno je – priznanja su prednost, a ne uvjet.

Komisiji tako nisu bili dovoljno dobri kandidati koji iza sebe imaju brojne objavljene radove i prikaze knjige, kandidati koji su učestvovali na brojnim seminarima, projektima i konferencijama, kandidati s prosječnim ocjenama 9,12 ili 8,98...

„Ključan je bio intervju. Bilo je tu sjajnih kandidata, naših nekadašnjih studenata, ali niko nas nije posebno oduševio“, odgovara profesor Sadiković na pitanje zašto niko od kandidata nije primljen, iako su ispunjavali sve uvjete.

PONOVLJENI KONKURS USPJEŠAN 

S obzirom na to da je prvi konkurs praktično poništen, 3. septembra 2018. godine se raspisuje ponovni konkurs. Ovoga puta prijavila su se samo dva kandidata – Maja Andelija i Berina Beširović.

Zanimljivo, obje kandidatkinje su se prijavile i na prvi konkurs. Maja Andelija, kako je navedeno, bila je jedan od četiri kandidata koji su ispunjavali sve uvjete, dok Berina Beširović nije imala završen master studij, te se nije nalazila u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje KS.

Ipak, Berina Beširović je u međuvremenu završila fakultet, prijavila se na biro, te je tako i ona ispunila sve zakonski propisane uvjete.

S obzirom na to da je Beširović dobitnica univerzitetskog priznanja „Zlatna značka“ na oba ciklusa studija, te da i ona iza sebe ima niz objavljenih radova, nedvojbeno je da je ona bolji kandidat do Maje Andelija, te je sasvim zasluženo izabrana u zvanje asistenta za naučnu oblast Politologija.

To je konstatovala i Komisija koju su činili prof. dr. Suad Kurtćehajić kao predsjednik, te prof. dr. Šaćir Filandra i doc. dr. Ehlimana Spahić kao članovi:


KAKO SE BIRAJU I KOME ODGOVARAJU KOMISIJE

Dok u provedenom drugom konkursu nakon kojeg je Berina Beširović izabrana za asistenticu nema ništa sporno, itekako su sporne sve odluke koje su do tog trenutka donesene.

Kako nam je pojašnjeno, komisije za izbor asistenata se formiraju tako što, u najvećem broju slučajeva, šef onog odsjeka na kojem bi trebao raditi budući asistent, predloži imena članova komisije na sjednici odsjeka. Kasnije taj prijedlog usvaja Vijeće Fakulteta političkih nauka i donosi odluku o imenovanju.

Nakon što komisija izabere ili ne izabere kandidata, odluka se šalje Vijeću na usvajanje. Kako saznaje magazin Žurnal, u najvećem broju slučajeva Vijeće usvoji izvještaje komisija. Kasnije se taj izvještaj šalje Senatu Univerziteta u Sarajevu na potvrđivanje, a oni, također, uglavnom potvrde odluku.

Kako komisije biraju? Iako postoje određeni standardi (porede se ostvareni rezultati kandidata), članovi komisije zapravo mogu izabrati koga god oni žele. Ili, kao što je to u prvom konkursu bio slučaj, ne moraju izabrati nikoga, već se jednostavno u izvještaju napiše kako se „niko ne ističe“. Posebnu ulogu tu imaju usmeni intervjui koji su, prirodno, subjektivni. 

Jednostavno, odluke komisija se ne dovode u pitanje i niko ne preispituje njihov rad. Njihove odluke se mogu samo prihvatiti ili ne. 

Zanimljivo, Komisiju na prvom konkursu su činili, ni manje ni više, nego dekan Filandra, zatim šef Odsjeka za politologiju Sadiković, te profesorica Mujagić.

U ponovljenom konkursu je dekan Filandra bio član Komisije, predsjednik je bio akademik Kurtćehajić, a treći član bila je docentica Spahić.

ČEKALO SE DA KURTĆEHAJIĆEVA DEMONSTRATORICA ZAVRŠI FAKULTET?

Profesor Kurtćehajić za magazin Žurnal priznaje da je Berina Beširović još od prve godine bila demonstratorica na njegovim predmetima: „Ja sam još na prvoj godini uvidio o kakvom se talentu radi, zato sam nju i izabrao za demonstratoricu.“

Zanimljivo, niti jedan drugi profesor na Fakultetu političkih nauka odavno nema angažovane demonstratore. No, to je posebna tema.

Kurtćehajić je bio i mentor novoj asistentici. Žurnalov izvor tvrdi da su Kurtćehajić i Mersiha Beširović, inače predsjednica Sindikata trgovine BiH i Berinina majka, veoma dobri prijatelji već godinama, te da na prvom konkursu svjesno nije primljen niko. Zatim bi se sačekalo da Berina magistrira kako bi se prijavila na ponovljeni konkurs i potom bila primljena u naučnonastavno zvanje asistent.

Profesor Kurtćehajić to demantira: „Mislim da sam Berininu majku prvi put vidio na zakusci nakon što je ona magistrirala. Nema govora o tome da smo stari prijatelji.“

„To što je Berina u međuvremenu završila fakultet je stvar slučajnosti, sreće. Bilo bi šteta da Fakultet propusti jednog takvog talenta. Mi nismo uopće znali da će biti raspisan ponovljeni konkurs, tako da ne stoje izjave da na prvom konkursu niko nije primljen zbog toga što se čekalo da ona završi fakultet“, zaključuje Kurtćehajić.

Profesor Sadiković priznaje da je on predlagao imena članova komisije u oba slučaja, ali, baš kao i Kurtćehajić, odbacuje tvrdnje da se na prvom konkursu niko nije primio kako bi se sačekalo da Beširović završi fakultet.

(zurnal.info)