REVIZIJA POTVRDILA PISANJA ŽURNALA:Novac namijenjen borbi protiv korone, bolnice trošile za izmirenje starih dugova
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

REVIZIJA POTVRDILA PISANJA ŽURNALA: Novac namijenjen borbi protiv korone, bolnice trošile za izmirenje starih dugova

Vlada Federacije BiH prošle godine izdvojila je 60 miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova. Tada smo pisali kako je veći dio tog novca podijeljen kliničkim centrima koji godinama posluju sa velikim gubitkom ali na čijem čelu se isti ljudi nalaze već decenijama.

Novac namijenjen borbi protiv korone, bolnice trošile za izmirenje starih dugova
SKB Mostar (Foto: Adi Kebo/zurnal.info)

 

Pomoćnica u Federalnom ministarstvu zdravstva Marina Bera rekla je kako je Federalna vlada usvojila čak pet programa namijenjenih unapređenju zdravstva vrijednih 32 miliona KM. Između ostalog, na sjednici Vlade održanoj 9.6. usvojen je i program finansiranja Fonda solidarnosti od 29 miliona KM. Ovaj samohvale vrijedan potez zapravo je tužna činjenica da federalne zdravstvene institucije i Federalna vlada svake godine oštećuju teško oboljele građane Federacije za čak 80 posto sredstava koja im pripadaju putem Fonda solidarnosti. 

Zakon o zdravstvenom osiguranju obavezuje da se iz budžeta godišnje za Fond solidarnosti izdvoje sredstva u visini prihoda ostvarenih od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Već godinama, iznos koji se za Fond izdvaja putem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je tek oko 20 posto. O tome smo pisali i ranije a revizorski izvještaj Ministarstva zdravstva FBiH za 2021. ukazuje na istu praksu i u prošloj godini.

Federacija teško oboljelim uzima 80 posto prihoda od obaveznog osiguranjaFOND SOLIDARNOSTIFederacija teško oboljelim uzima 80 posto prihoda od obaveznog osiguranja

Na listi čekanja Fonda solidarnosti na kraju 2021. evidentirana su 672 pacijenta – 105 pacijenata čeka liječenje multiple skleroze i 567 liječenje malignih oboljenja:

Iako je uspostavljanje listi čekanja formalno propisano, ipak je sa stručno-medicinskog stajališta upitno kako će se dugo čekanje na terapiju određenim lijekom odraziti na zdravstveno stanje pacijenta, odnosno na konačan ishod liječenja - navodi se u izvještaju.

Lijekovi su veoma skupi i za njihovu nabavku trebalo bi izdvojiti dodatnih oko 35 miliona KM godišnje. U revizorskom izvještaju detaljno su obrazložene procedure, kao i poražavajuća konstatacija: Ministarstvo zdravstva nije u 2021. godini poduzelo odgovarajuće aktivnosti kako bi osigurali novac iz budžeta za finansiranje Fonda solidarnosti. Osim što je kršenje zakona, pitanje je zdravlja i života oboljelih:

Kako je raspoloživi iznos sredstava koji se osigurava za funkcionisanje Fonda solidarnosti nedovoljan u odnosu na broj oboljelih koji se trebaju finansirati ovim sredstvima, formirane su liste čekanja pacijenata na zdravstvene usluge i lijekove koje se ne rješavaju već duži niz godina, što je imalo za posljedicu neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica i nepružanje prava liječenja svim osiguranim licima u propisanom obimu i nije u skladu sa članovima 11. i 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Parlament FBiH je dao saglasnost na Rebalans finansijskog plana ZZOFBiH za 2021. godinu u ukupnom iznosu od skoro 200 miliona KM, od čega 195 miliona za Fond solidarnosti.

 

Revizija o dodjeli novca bolnicama

 

Vlada Federacije BiH prošle godine izdvojila je 60 miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova. Tada smo pisali kako je veći dio tog novca podijeljen kliničkim centrima koji godinama posluju sa velikim gubitkom ali na čijem čelu se isti ljudi nalaze već decenijama. 

Drugi problem sa dodjelom ovih sredstava bio je taj što je novac trebao poslužiti za borbu protiv pandemije virusa korona. Ali bolnice su novac dobijale za izmirenje dugova nastalih prije pandemije i isplatu dobavljača. 

Ono na što smo tada upozoravali sada se potvrđuje i u revizorskom izvještaju Ministarstva zdravstva Federacije BiH za prošlu godinu.

Vječnom HDZ-ovom direktoru 63 miliona KM, kazne za većinu koji posluju pozitivnoKAKO SDA I HDZ DIJELE SREDSTVA ZA ZDRAVSTVOVječnom HDZ-ovom direktoru 63 miliona KM, kazne za većinu koji posluju pozitivno

Programom je definisano da će se sredstva koristiti za medicinski tretman oboljelih, nabavku lijekova, opreme, medicinskih sredstava i zaštitne opreme tokom pandemije. Kriterij za dodjelu novca kliničkim centrima bila su dugovanja dobavljačima do 31. decembra 2020. Za kantonalne i opće bolnice kriterij je bio prihod od obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2018. i 2019.  

Ovi kriteriji, smatraju revizori, nisu bili primjereni:

Primjenom prvog kriterija nagrađuju se klinički centri sa većim neizmirenim obavezama koje mogu biti posljedica lošeg dugogodišnjeg upravljanja, a drugim kriterijem nagrađuju se zdravstvene ustanove sa područja kantona s većim prihodima od doprinosa za zdravstveno osiguranje, bez obzira na broj stanovnika i broj liječenih osoba od Covid 19 – navedeno je u izvještaju koji je sačinio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Ministarstvo zdravstva nije izvještavalo Vladu FBiH tromjesečno o načinu na koji su se sredstva utrošila. 

Komisija zadužena za praćenje utroška u martu ove godine konstatovala je da su klinički centri u Mostaru i Tuzli opravdali sredstva, dok KCUS nije opravdao 12 miliona zbog nezavršenih procedura javnih nabavki. 

U 2020. Ministarstvo je također davalo sredstva zdravstvenim ustanovama – 2020. 40 miliona KM; od čega je do danas ostalo neopravdano skoro 18 miliona KM, o čemu smo također pisali. KCUS ni tada nije opravdao utrošak cjelokupnog iznosa novca, a tadašnji ministar zdravstva Vjekoslav Mandić nije reagovao. 

KCUS potrošio milion maraka bez izvještaja o utrošku! Ministarstvo toleriše, revizori upozoravajuKCUS potrošio milion maraka bez izvještaja o utrošku!

Revizorski izvještaj Ministarstva zdravstva obiluje nepravilnostima, a kompletan se može čitati na stranici Ureda za reviziju institucija u FBiH. Navikli na upozoravanja koja se ponavljaju godinama, ne iznenađuje što su opet navedene iste: učešća u komisijama, za koje pojedini službenici godišnje inkasiraju i po više od 20 hiljada KM, ugovori o djelu i drugi troškovi, kontrola utroška novca, liste lijekova, liste čekanja, novac za Fond solidarnosti...

(zurnal.info)