Šta građanima Sokoca obećava novi načelnik Milovan Bjelica:Za sedam godina Sokolac će biti idealna opština
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Interview

Za sedam godina Sokolac će biti idealna opština

Želim da budemo efikasna i odgovorna lokalna uprava u kojoj će građani aktivno učestvovati i to učešće doživljavati kao svoje pravo i obavezu da utiču na razvoj i poboljšanje uslova svog života

Za sedam godina Sokolac će biti idealna opština

Nakon četvorogodišnje vladavine Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koja će ostati upamćena po mnogobrojnim aferama, u Sokocu je 7. oktobra došlo do promjene vlasti. Novi načelnik postao je Milovan Cicko Bjelica iz Srpske demokratske stranke (SDS), koja je osvojila i natpolovičnu večinu u lokalnom parlamentu. Kao i većina novoizabranih načelnika, Bjelica se suočio sa ogromnim dugovanjima opštine, visokom stopom nezaposlenosti i lošim ekonomskim i socijalnim stanjem u opštini.

NASLIJEDIO SAM ŠEST MILIONA

“U opštinskom budžetu od prethodne vlasti SNSD-a nasledio sam preko 6.000.000 KM obaveza, od čega samo kreditna zaduženja iznose 3,5 miliona maraka. Neizmirene obaveze za investicije iznose 266.670,48 KM, stanje sudskih predmeta na dan primopredaje je 1.543.451 KM, dok su dospjele a neizmirene obaveze su 783.678 KM. Računi nekoliko javnih ustanova su blokirani, jer imaju velika dugovanja. Tako Komunalno preduzeće “Božur“ ima preko 500.000 KM duga, Nove toplane više od 600. 000 maraka, Dom zdravlja 2.000.000, Vrelo Bioštice 4.000.000 maraka, dok su gubici u “Novoj Romaniji“ i ŠG “Romanija Sokolac“ 2.000.000 maraka”, kaže Bjelica u intervjuu za Žurnal.

Žurnal: U toku je utvrđivanje opštinskog budžeta za 2013. godinu. Kako će taj budžet biti projektovan, da li će biti budžet štednje, s obzirom na tešku ekonomsku i finansijsku situaciju u kojoj se nalazi ne samo opština, već i cijela RS?

Planirani budžet za 2013. godinu je 5.600.000 maraka. S obzirom na tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi opština budžet mora biti budžet štednje, da bi se pokrio dio stvorenih obaveza. Značajna sredstva planirali smo za održavanje puteva u zimskom periodu, nabavci energenta za gradsku toplanu i podsticaj u poljoprivredi.

Šta su po Vašem mišljenju razvojni potencijali Sokoca i koje projekte mislite prioritetno realizovati da bi se smanjila nezaposlenost, ali i poboljšao materijalni status građana opštine?

Nakon preuzimanja dužnosti načelnika opštine Sokolac, koja mi je povjerena na proteklim lokalnim izborima, postavio sam sebi za cilj da predizborni program primjenim i realizujem, da ostvarim od njega sve što je moguće u ovim okolnostina i da time ispunim očekivanja i želje svih građana. Prvi korak ka tome je da svoje ideje i programske ciljeve ugradim u zvaničan, detaljno razrađen dokument, koji će biti osnova za budući rad, kao i obaveza za sve aktere lokalne vlasti da odgovornim radom i konkretnim rezultatima opravdaju povjerenje koje nam je ukazano i postignu napredak u našoj sredini.

Želim da budemo efikasna i odgovorna lokalna uprava u kojoj će građani aktivno učestvovati i to učešće doživljavati kao svoje pravo i obavezu da utiču na razvoj i poboljšanje uslova svog života. Zato sam bez odlaganja započeo rad na izradi novog Strateškog plana razvoja opštine Sokolac, ili bolje rečeno,na izmjenama i dopunama prethodnog strateškog dokumenta koji je usvojila opštinska vlast u prothodnom mandatu.

Oformio sam sopstveni tim koji će raditi na razvoju, razvojnim programima i aktivnostima vezanim za njihovo sprovođenje. Nema sumnje da se naša buduća slika tj. vizija razvoja opštine ne razlikuje bitno od one definisane u prethodnom dokumentu. Razlika je u našoj koncepciji, metodološkom pristupu, kvalitetnim kadrovskim rješenjima, izboru pravaca razvoja i instrumenata upravljanja lokalnom upravom, odgovornom pristupu pri rješavanju devijantnih pojava u lokalnoj zajednici, odlučnosti, istrajnosti i sl.

Mišljenja sam da je ostvarenje zacrtane vizije razvoja opštine moguće samo na osnovu dugoročnijih planova razvoja. Naša lokalna zajednica, koja se, blago rečeno , nalazi u nezavidnoj situaciji, ne može doživjeti potpuni preporod za neki period od 2-3 godine. Protekli period nam je dokazao da nekoordinisane i neplanske akcije, koje nisu sinhronizovane ili su u koliziji sa strateškim opredjeljenjima viših nivoa, uz nesprovođenje sopstvenih odluka, nisu garant da programi ili projekti lokalne zajednice služe svrsi razvoja. Takav pristup planiranja budućnosti nema iskrene namjere, već služi isključivo u marketinške svrhe.

Namjeravamo da u narednom periodu uradimo ono što je realno moguće u ovim uslovima, sa ovim resursima i sa svojim velikim i odgovornim radom. Planiramo da upotrijebimo i organizujemo sve raspoložive i potencijalne kapacitete i resurse u svrhu razvoja da bi u narednom periodu ostvarili vidan napredak i da bi građanima vratili vjeru da su pozitivne promjene moguće.

Sa tom koncepcijom smo pristupili izradi plana razvoja za vremenski okvir 2013 - 2020. godina, za koji smatramo da je sasvim razuman vremenski rok za realizaciju planiranih, i za naše uslove, ambicioznih ciljeva. Nakon detaljnog utvrđivanja i analize trenutnog stanja na području opštine, utvrdićemo razvojne potrebe opštine, postavićemo okvir i pravce razvoja privrede, te usmjeriti preduzetnike i ostale subjekte prema daljim aktivnostima i ulaganjima.

STRATEGIJA ZA BOLJI ŽIVOT

Naša Strategija uključuje modernizaciju lokalne uprave, jačanje preduzeća i preduzetništva, razvoj poljoprivrede, aktivnosti razvoja na bazi zaštite prirodne sredine i stvaranje pravednijeg i boljeg ekonomsko – socijalnog ambijenta kao preduslova za bolji život građana. Svjesni smo da sam dokument neće riješiti postojeće nagomilane probleme i znamo težinu svih izazova s kojima se suočavamo. Shvatamo ovaj zadatak kao svoju misiju da učinimo sve što je u našoj moći u pravcu efikasnog korišćenja nacionalnih i lokalnih resursa, da bi ostvarili napredak koji će biti privlačan kako za ulagače i javne investicije, tako i za sredstava iz fondova Evropske unije.

Pri definisanju pravaca strateškog planiranja vodili smo računa o glavnim prirodnim resursima opštine, zakonskim nadležnostima, ograničenjima i našim snagama. Opština Sokolac će svoje djelovanje usmjeriti na podršku privredi, ekološke projekte i razvoj infrastrukture prvenstveno kroz oslanjanje na vlastite snage, a usput tražeći podršku na nivoima Republike Srpske, BiH i međunarodnih organizacija.

Sva ulaganja u privredni i društveni razvoj opštine, bilo iz vlastitih izvora, državnih izvora, EU fondova, ili iz drugih izvora, biće uz pomoć ove Strategije usmjerena na projekte koji su razvojno orijentisani, mjerljivi i kojima se postižu zadati razvojni ciljevi. Pri izradi i realizaciji Strategije koristićemo iskustva iz razvojnih procesa uspješnih lokalnih zajednica u okruženju, savremena naučna saznanja, koristiti iskustva iz privredne prakse, voditi računa o povezanosti s ključnim razvojnim smjernicama iz različitih strategija na nivou Republike Srpske i BiH, kao i o programima i smjernicama EU.

Realizacijom Strategije želimo da prostor opštine Sokolac učinimo društveno i privredno poželjnim, da bi najkasnije 2020. godine ostvarili ideal koji je opisan Vizijom razvoja. Stoga pozivam sve privrednike, institucije, organizacije civilnog društva i sve ostale zainteresovane, da se angažuju za sprovođenje strateških ciljeva i da time doprinesu uspjehu ovog dokumenta i razvoju naše opštine .

Da li ima viška zaposlenih u opštini i da li namjeravate dati otkaze onima koje smatrate viškom?

Sigurno da ima viška zaposlenih u opštini. Prethodna vlast zaposlila je preko 20 pripravnika i volontera pred same izbore. Na ulicu neću nikoga poslati. Tražiću alternativna rješenja za višak radne snage.

Nedavno ste imali sastanak sa drvoprerađivačima sa područja sarajevsko-romanijske regije koji tvrde da su u neravnopravnom položaju u odnosu na ostala preduzeća u oblasti drvne industrije u RS, jer kupuju balvane po višoj cijeni, čime je ugrožen njihov dalji rad. Iako je to pitanje u nadležnosti Vlade RS, da li možete i na koji način možete da pomognete tim ljudima?

Od Vlade Republike Srpske tražim razumijevanje i pozitivna rješenja u vezi sa stanjem u sektoru drvne industrije na području opštine.

Vlada treba da preduzme mjere u cilju izjednačavanja uslova nabavke trupaca četinara u Republici Srpskoj. Naime, u Šumskom gazdinstvu „Romanija“ Sokolac i još svega dva gazdinstva u Javnom preduzeću šumarstva „Šume Republike Srpske“ postoje centralna stovarišta, pa zbog dodatnih troškova prevoza ovdašnji drvoprerađivači plaćaju oblovinu skuplje za 12 maraka po kubiku.

Nelojalna konkurencija imala je za posljedicu otpuštanje preko 350 radnika u posljednjih nekoliko godina. Traži se da se obustave sve eventualne inicijative u vezi sa izmještanjem sjedišta JPŠ „Šume Republike Srpske“ iz Sokoca, te da se zvanično obavijeti Skupština opštine Sokolac ukoliko se u tom pravcu ne vode nikakve aktivnosti, kako ovakve informacije ne bi uznemiravale građane opštine Sokolac.

Vlada RS takođe treba da obustavi sve aktivnosti u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o šumama u dijelu kojim se reguliše visina naknade lokalnim zajednicama, odnosno da ne dođe do smanjenja te naknade.

(zurnal.info)