DVIJE FIRME POD JEDNIM PROJEKTOM:Nezakonite javne nabavke i dupliranje pripremnih radova
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

DVIJE FIRME POD JEDNIM PROJEKTOM: Nezakonite javne nabavke i dupliranje pripremnih radova

Nakon pisanja Žurnala preduzeće EYOF 2019 za ovu godinu objavilo je plan javnih nabavki. Međutim, objavljivanje plana nabavki za ovu godinu ne čini zakonitim nabavke koje su se dogodile prošle godine. Ukupna vrijednost viša od 166 hiljada maraka. Novac za pripremu festivala dobijao i ZOI 84

Nezakonite javne nabavke i dupliranje pripremnih radova
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Samo par dana nakon što je Žurnal objavio da je preduzeće EYOF 2019. d.o.o. prekršilo Zakon o javnim nabavkama, time što nije imalo plan javnih nabavki za 2017. godinu a pritom provelo određen broj nabavki, na web stranici EYOF-a izašao je Plan javnih nabavki za ovu 2018. godinu. Međutim, objavljivanje plana nabavki za ovu godinu ne čini zakonitim nabavke koje su se dogodile prošle godine. Njih je prema evidenciji bilo 13. Sedam direktnih sporazuma i šest konkurentskih zahtjeva. Ukupna vrijednost viša od 166 hiljada maraka

Da postoji sumnja i u sukob interesa pokazuje i činjenica da je posao tehničke organizacije testne trke - Snowboard takmičenja vrijedan 24 hiljade maraka putem konkurentskog zahtjeva dodjeljen Udruženju snowboard klub "FREE STYLE", čiji je direktor  Ismar Biogradlić, koji ujedno obavlja funkciju člana Izvršnog komiteta EYOF-u 2019.

(NE)KOORDINACIJA
 
Inače, novac za pripremu Europskog festivala za mlade 2019. godine u Sarajevu i Istočnom Sarajevu dali su gradovi Sarajevo, Istočno Sarajevo, Kanton Sarajevo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo porodice omladine i sporta RS-a te Vijeće ministara BiH. 
Sredstva malo troši ZOI 84, a malo preduzeće formirano samo za ovu namjenu nazvano je EYOF 2019.d.o.o. 

Koordinacija između ova dva preduzeća ne postoji.

Uloga firme ZOI 84 je da pripremi borilišta na planinama koja su u njihovoj nadležnosti. Novac za ove potrebe dobili su direktno od institucija, a ne preko preduzeća koje je zaduženo za pripremu EYOF-a 2019.

Direktor ZOI 84 Midhat Hubijar nedavno se obratio Agenciji za javne nabavke BiH sa zahtjevom da se oslobode od primjene Zakona o javnim nabavkama. 

„Obzirom da bi primjenom navedenog Zakona zbog kratkih rokova mogla doći u pitanje i sama organizacija navedenog sportskog događaja“, navodi između ostalog Hubijar u svom zahtjevu.

Zahtjev je upućen 13.02.2018. godine, a za održavanje Europskog festivala za mlade 2019. godine se zna već  dvije  godine!

Pitali smo direktora ZOI 84 Midhata Hubijara zašto je tražio izuzeće od primjene Zakona o Javnim nabavkama, i da li pritom zna da je preduzeće EYOF 2019 d.o.o. u 2017.godini već provodilo javne nabavke?  Odgovorio je da ne zna!

Iz EYOF-a 2019 d.o.o. nisu odgovorili na naš upit.

KO ŠTA RADI ? 

Mnogo je pitanja, a malo odgovora. Zašto izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama traži direktor ZOI 84 a ne direktor preduzeća koje bi trebalo biti zaduženo za pripremu EYOF-a ? Zašto se traži izuzeće, a prethodno su već provedene neke od javnih nabavki? Zašto se traži izuzeće sad, kad se za održavanje ovog  festivala zna već godinama? Zašto se traži izuzeće, kad je jasno da je prostor za malverzacije mnogo veći bez Zakona o javnim nabavkama? Zašto ne postoji koordinacija između ZOI 84 i EYOF 2019. d.o.o.? Zašto je preduzeće EYOF 2019.d.o.o. uopšte bilo potrebno?

Sve ovo dovodi i do situacije da će već postojeće javno preduzeće ZOI 84 izdavati borilišta drugom novonastalom Javnom preduzeću EYOF 2019 d.o.o. Pritom novac za pripremu EYOF-a dobijaju i jedni i drugi, a ni jedni ni drugi ne znaju šta rade prvi odnosno drugi...

(zurnal.info)