VITEZIT U STEČAJU (1):Ponovno pokretanje proizvodnje je uvod za podjelu firme između SDA i HDZ-a
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

VITEZIT U STEČAJU (1): Ponovno pokretanje proizvodnje je uvod za podjelu firme između SDA i HDZ-a

Svjedoci navode da je bivši predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman tokom rata ubjeđivao Aliju Izetbegovića da odustane od napada na Vitez uz obrazloženje da treba pokrenuti Vitezit kao zajednički projekat Hrvata i Bošnjaka, te da ima posla i novca za sve. Decenijama kasnije, plan se polako ostvaruje na način „svakom njegovo“

Ponovno pokretanje proizvodnje je uvod za podjelu firme između SDA i HDZ-a

Tridesetak radnika ponovo radi u pogonima Vitezita, firme koja je od novembra 2019. godine u stečaju. Negdje drugdje i pod drugim okolnostima ovo bi bila optimistična vijest, no ponovni angažman ovih radnika, od 200 koliko ih je radilo uoči stečaja, ne znači ni približno pokretanje nekadašnje proizvodnje. Sada se proizvodi samo određena količina plastičnog eksploziva za potrebe dvije privatne firme koje će ih (pre)prodati rudnicima.

Aktivni pogon je naravno iz tzv „civilnog“ proizvodnog dijela Vitezita. Onaj vojni, o čemu je Žurnal iscrpno nekoliko puta pisao i što smo dokumentovali u našem filmu „Prsten oko Vitezita“, odavno je pokraden. Najvažnije mašine su demontirane i transportovane prema Srbiji. Istraga nadležnih agencija o tome odavno je započeta, ali nikada nije okončana.

opustošeni pogoni Vitezita

Plan otpremanja Vitezitovih pogona za Srbiju, čitaj krađe, prvi put je iskazantokom rata i to od generala Aleksandra Ace Vasiljevića, bivšeg šefa jugoslavenske vojne Kontraobavještajne službe (KOS).

Postoje najmanje četiri svjedoka, sa nekima je Žurnal i razgovarao, koji navode da je Vasiljević boravio u Vitezu tokom rata, upravo zbog Vitezita i njegovih pogona, što je držano u najvećoj tajnosti!

Isti tvrde da je njegov dolazak morao biti realizovan preko haškog osuđenika Ivice Rajića, tadašnjeg zapovjednika operativne grupe HVO Kiseljak, a koji je imao dobru saradnju sa Tomom Kovačem, ratnim komandantom policije na Ilidži te potonjim ministrom unutrašnjih poslova RS, sada optuženikom za genocid u Srebrenici.

Dvadesetak godina kasnije “zahtjevi” Aleksandra Vasiljevića su ostvareni. Ironija je da sudbinu Vitezita i sada kao i posljednjih godina određuje Enver Mujezinović, nekada potčinjeni Vasiljeviću u KOS-u, a sadašnji pomoćnik direktora Direkcije za namjensku industriju FBiH.

Enver Mujezinović

Stečajna upraviteljica Behrija Huseinbegović ništa ne može učiniti bez njegove saglasnosti. U suštini, odnos snaga u i oko Vitezita otvaranjem stečajnog postupka nije se mnogo promjenio. Proizvodnjom ponovo rukovodi bivši direktor Josip Raić, svojevremeni šef kabineta HDZ-ove ministrice odbrane BiH Marine Pendeš. O ulogama HDZ-ovih kadrova Žurnal je već pisao kao i o njihovom doprinosu uništavanju Vitezita i namjeri da ga prodaju trgovcu oružjem i naoružanjem iz Hrvatske Zvonku Zubaku.

Prema izvorima Žurnala, Zubak je još „u igri“ uz dijelom modifikovani plan. Namjera je da se Vitezit prethodno podijeli na dva dijela. Jedan dio bi pripao, kako to žargonski u Vitezu kažu „H komponenti“, a drugi je za „B“. Pod H i B naravno misli se na Hrvate i Bošnjake, tačnije HDZ i SDA.

Svjedoci navode da je bivši predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman tokom rata ubjeđivao tadašnjeg predsjedavajućeg Ratnog predsjedništva RbiH Aliju Izetbegovića da odustane od napada na Vitez riječima da treba pokrenuti Vitezit kao zajednički projekat Hrvata i Bošnjaka, te da ima posla i novca za sve. Decenijama kasnije, plan se polako ostvaruje na način „svakom njegovo“.

 

Franjo Tuđman i Alija Izetbegović

Namjera je da se sve realizuje do kraja godine. Izvori Žurnala navode da Mujezinović za „B komponentu“ želi tzv. NGL dio Vitezita, koji je baza za jednofazni barut i bio bi namijenjen za tvornicu Igman iz Konjica, gdje su kadrovi SDA već uveliko ušli kapitalom.

Ne treba zanemariti ni zemljište kojim raspolaže Vitezit, kao ni postojeće zalihe. Naši izvori navode da je rasprodaja zaliha počela, te da je 147 tona baruta  „kaparisano“ za jednu ovdašnju firmu za bagatelnu cijenu. Indikativni su i spiskovi potražilaca odnosno povjerilaca, koji su predmet posebne manipulacije u stečajnom postupku, u kojem je pored stečajne upraviteljice najagilniji Enver Mujezinović. On se na stečajnom ročištu pojavio u trostrukoj funkciji, kao punomoćenik federalne vlade i ministarstva industrije, energetike i rudarstva ali i federalnog pravobraniteljstva... 

(nastaviće se)

(zurnal.info)