Istorija se piše oko nas:Uloga Zdravkove babe u crnogorskoj revoluciji
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Andrej Nikolaidis

Istorija se piše oko nas: Uloga Zdravkove babe u crnogorskoj revoluciji

Babe koje su teoriju evolucije doživljavale kao uvredu vlastitoj porodici i sedam vijekova nosile crninu za Kosovom snažno su oblikovale svjetonazor nove, slobodne Crne Gore. Žene na koje se pozivaju Krivokapić i saradnica imaju jasnu patrijarhalnu funkciju. One su žene, majke i, naravno – babe, k tome su i čuvari tradicije, dakle patrijarhata.

Uloga Zdravkove babe u crnogorskoj revoluciji

Istorija se piše, tu oko nas.

Dritan Abazović je, kažu, Crnoj Gori donio slobodu. Na talasu Abazovićevog povijesnog trijumfa sloboda je zapljusnula čitav region (autokrate, pročitao sam negdje, padaju kao domine), osvježila Sarajevo, osvježila Banjaluku, da bi njeni talasi stigli i do američkih obala. I još dodaju: iskra slobode koju je u Crnoj Gori zapalio Dritan na kraju je zasjala i na američkoj zastavi, zamah leptirovih krila slobode u Crnoj Gori izazvao je demokratske promjene u Americi. 

Pokazalo se da je u Abazovića sablja kratka – 4 mandata – ali ubojita. Kao kakav junak iz Katunske nahije onomad Turke, pośeka je Mila Đukanovića. Shodno nauku da još ne znate što ste učinjeli, dok ne čujete dobroga guslara, njegov podvig opjevao je Matija Bećković, najguslarskiji od svih srpskih pjesnika i, posve objektivno, najbolji govornik na sahranama među živim pjesnicima našeg višeimenog jezika. 

MERITOKRATSKA VLADA

Osvojena sloboda se, doduše, manifestovala kao najzatucanija vlada u regionu punom zatucanih vlada. To je, ujedno, najklerikalnija vlada sjeverno od ISIL-a. Vlada je to čiji mandatar veli da će njegovi ministri biti apostoli, strastveno ljubi leš zaražen koronom i tvrdi da čovjek snažne vjere ne može biti zaražen smrtonosnim virusom. Tvrdi on još da postoje naučni dokazi da je neko snagom vjere pomjerio planinu. Da sam na mjestu ljudi koji vode turističku organizaciju u Sarajevu, ne bih žalio para, nego bih se kod Krivokapića čim prije raspitao - za koliko bi učinio da Jahorina odlebdi u Federaciju.

Umjesto višenacionalnih i viševjerskih vlada, kakve su 20 godine bile sve vlade u neslobodnoj Crnoj Gori, Krivokapić je sastavio kabinet u kojem su svi Srbi i svi vjernici SPC – svi osim Dritana. To je očit demokratski iskorak. Kod Zdravka u vladi ima i žena: doduše manje nego u prethodnim vladama. Žene koje je Zdravko odabrao vole Isusa i Svetog Savu a nerviraju ih – ono, baš ih nerviraju - feministkinje.

Krivokapićeva vlada zadala je snažan udarac nepotističkim praksama u crnogorskoj politici. Polovina ministara su rođaci vladika SPC, a polovina Krivokapićeva rodbina. To se zove ekspertska, a kažu još i: meritokratska vlada. Kao dobar domaćin, Zdravko zna da je najbolje kad sve ostane u kući – zato je, recimo, na mjesto ministra finansija postavio takoreći zeta.     

Elem, velike se stvari dešavaju. Istorija će to znati da vrednuje. No ona bi, istorija, mogla ostati gluva i slijepa za vrlo, vrlo važno pitanje: ulogu baba u crnogorskoj demokratiji.

Evo skromnog priloga za buduće istraživače...

U sljedećem odlomku Krivokapić raskrinkava Darvina, čijoj teoriji evolucije zadaje konačni udarac argumentom koji je čuo od svoje babe:

„Vi kad pogledate tu teoriju evolucije, apsolutno izvorna riječ, ona govori o jednom razvoju; i to jednom postepenom razvoju. I to je razlika između evolucije i revolucije.

Ali, ako vi pogledate šta je iza toga, suštinski se krije, danas pod nazivom teorija evolucije, onda ćete vidjeti da su tu ipak mnoge stvari problematične!

Bez obzira što je Darvin, izučavanjem na biološkom svijetu, ukazao da je evolucija nešto što apsolutno postoji, ali samo u jednom određenom dijelu – onda je čitava ta teorija evolucije po njemu nazvana darvinizam.

I ako vi pogledate tu teoriju, on je to objavio 1859. godine, njegova knjiga se zove ‘O porijeklu vrsta posredstvom prirodne selekcije’, i sigurno da je jedan dio njegove teorije apsolutno tačan. Ali nije sve ostalo!

I ako vi pogledate šta je razlog i suština, to je ovo, što svjedoče mnogi naučnici, da je darvinizam objavio smrt Bogu. I ako je to pozadina sve te priče, a vidjećete da ima mnogo tog što navodi na tu činjenicu, onda darvinizam aspolutno ne može biti opravdan!

Pogotovo ne može biti opravdan sa stanovišta današnjih pogleda na svijet i kad nemate ni jednog jedinog dokaza da je jednostavno čovjek nastao, kao što tvrdi teorija darvinizma, od majmuna.

Moja baba, koja je bila nepismena, kad joj je neko jedne prilike to rek’o, kaže: ‘Mi nijesmo, ko jeste – neka vidi’. Znači, to su reakcije čovjeka koji automatski reaguje na ono što mu je nelogično i neprirodno”.

(dr Zdravko Krivokapić, Svetosavski dom, Podgorica, časovi vjeronauke za odrasle, predavanje pod naslovom „Nauka i religija sa osvrtom na Nojevu barku“)

Osim kao argument protiv teorije evolucije, ovaj političar se na babu poziva i kada želi dokumentovati svoju apolitičnost:

“Što moja baba kaže - daleko od mene politika".

(dr Zdravko Krivokapić, tokom  intervjua na televiziji „Vijesti“ gdje je gostovao kao budući premijer)

NEVJESTE U BIJELOM

Krivokapićeva ministrica kulture, prosvjete, nauke i sporta, Vesna Bratić, takođe drži do babinog učenja.

Nakon što na „Srpskoj televiziji“ objasni da su Crnogorci grupacija nastala etničkim inžinjeringom i nazove ih "... novocrnogorcima, montenegrinima, dukljanima, milogorcima... kako zovemo one koji su pristali da budu dio eksperimenta etničkog inženjeringa", ministrica saopšti da su Crnogorci zapravo Srbi, pa kao dokaz za to priloži transkript svog razgovora sa babom:

"Pitala sam je: Bako, zašto se sve nevjeste udaju u bijelom, a vi Crnogorke u crnom?  Ona kaže: to je, sine,  korota (žalost) za Kosovom".

 Idemo dalje: 

“Moja baka je znala da kaže, opet ja sa mojom bakom, svaki put kad pomenem moju babu izađem u novinama. Moja baka je znala da kaže uvijek kuda može grdna, može i lijepa”… “Moja baba nikad nije govorila o ljudima da su zlobni”.

(dr Vesna Bratić na okruglom stolu “Položaj žena u crnogorskom društvu”)

Babe koje su teoriju evolucije doživljavale kao uvredu vlastitoj porodici i sedam vijekova nosile crninu za Kosovom snažno su oblikovale svjetonazor nove, slobodne Crne Gore. 

Žene na koje se pozivaju Krivokapić i saradnica imaju jasnu patrijarhalnu funkciju. One su žene, majke i, naravno – babe, k tome su i čuvari tradicije, dakle patrijarhata. 

No to je samo moje mišljenje. Istorija bi to mogla zapisati posve drugačije. Jer istoriju neću pisati ja, nego pobjednici: babina djeca.   

(zurnal.info)