JEDINA SLOBODNA TERITORIJA
Zoran Tadić: Stanković je tražio da zaposlim Dodikovu kćerku i krivotvorim račune
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (8): Zoran Tadić: Stanković je tražio da zaposlim Dodikovu kćerku i krivotvorim račune
Kriminalom se jača Republika Srpska
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (7): Kriminalom se jača Republika Srpska
Zoran Tadić je protjeran iz BiH zato što nije htio prikrivati Stankovićeve prevare
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (6): Zoran Tadić je protjeran iz BiH zato što nije htio prikrivati Stankovićeve prevare
Dokazujemo i dokumentiramo kako je firma “Integra” otela kamere i telefone sa zgrade RTRS
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (5): Dokazujemo i dokumentiramo kako je firma “Integra” otela kamere i telefone sa zgrade RTRS
Kako je “domaćinski” izgrađena zgrada RTRS
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (4): Kako je “domaćinski” izgrađena zgrada RTRS
Milioneri su krali pepeljare i korpe za smeće
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (3): Milioneri su krali pepeljare i korpe za smeće
Kako je šaptom pala Skupština RS
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (2): Kako je šaptom pala Skupština RS
Majka svih afera
Dossier
Tornjevi Milorada Dodika (1): Majka svih afera
Kako se pljačkalo po srebreničkim putevima
Dossier
Drumski razbojnici (7): Kako se pljačkalo po srebreničkim putevima

U samom koritu rijeke Sutjeske (u okviru nacionalnog parka Sutjeska) eksploatiše se šljunak i drobi na licu mjesta, te se ugrađuje u nasip i beton potreban za građevinske radove. Nijedna inspekcija nije smjela da preduzme bilo kakve korake, premda je riječ o teškom krivičnom djelu.

Fatima Fatibegović, bivša čelnica Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, nije imala snage niti hrabrosti da inspekcije pošalje na gradilište i utvrdi sva kršenja zakona.

Takođe, niti ovlašteni radnici Puteva RS nisu u ove tri godine, koliko se na Čemernu “gradi” bili česti gosti na gradilištu.

SREBRENICA

Mladen_lazendic_putevi_copy_copyVlada RS donijela je 28.03. 2007. godine odluku kojom se području opštine Srebrenica daje poseban socijalno-ekonomski status, da bi naredni mjesec, 26.04, donijela odluku o izgradnji i modernizaciji regionalnih putnih pravaca u ovoj opštini. Ovim dokumentom je precizirano da se sprovede hitan pregovarački postupak izbora izvođača radova. I tu ništa nije sporno, iako neki stručnjaci tvrde da je, po Zakonu o javnim nabavkama BiH, morao biti raspisan međunarodni tender, jer je posao vrijedan više desetina miliona KM.

Nakon odluka Vlade na scenu stupaju Čubrilović i Lazendić, koji svojim favoritima omogućavaju dobijanje posla. Za sanaciju i izgradnju regionalnih puteva na području Srebrenice volšebno je u roku od 15 dana formiran poziv za ponude, naravno bez adekvatne projektne dokumentacije. (Postojala je djelimična s kraja osamdesetih godina prošlog vijeka.) Na tender po pozivu pozvane su dvije firme iz Laktaša – „Integral-inženjering“ i „Niskogradnja“, kao i „Tuzlaputevi“ iz Tuzle, dok pozive nisu dobile firme iz Zvornika i Bijeljine koje su do tada izvodile sve radove u ovom području Republike Srpske i koje imaju kadrovske i materijalne uslove kao i svu potrebnu opremu. Posao je dobila „Niskogradnja“, tako da je jasno da pomenute firme svjesno nisu pozvane kako ne bi povoljnijim cijenama ugrozile favorizovano preduzeće.

„Ugovor između JP 'Putevi RS' i preduzeća 'Niskogradnja' potpisan je na bazi jediničnih cijena po pozicijama radova, a prema ugovorenim dokumentima za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju puteva. Na području opštine Srebrenica, zbog hitnosti slučaja, za te svrhe nije urađena projektna dokumentacija, pa je ugovor sa izvođačem radova potpisan na bazi inženjeringa, što podrazumijeva da će izvođač radova raditi i projektnu dokumentaciju. Plaćanje će se vršiti na osnovu stvarno izvedenih, na licu mjesta izmjerenih i od strane nadzornog organa odobrenih količina“, odgovoreno je tada iz „Puteva“ na pitanje o vrijednosti ugovora.

Ovakav način poslovanja, bez sumnje, otvorio je priliku za brojne mahinacije i malverzacije, posebno zbog činjenice što je bila potpuno nepoznata vrijednost radova, koja se, kako smo to vidjeli prilikom izgradnje autoputa Banjaluka–Gradiška, može povećavati do astronomskih iznosa.

DUPLIRANJE CIJENA

Druga prevara načinjena je po ključnim jediničnim cenama, koje su od tri do pet puta bile veće od trenutnih na tržištu, dok se na osnovu tadašnjih odgovora iz „Puteva“ može lako zaključiti da su „samo“ duplo veće od onih koje se nude na ostalim tenderima.

„Ugovorene jedinične cijene asfalta su slijedeće: izrada gornjih nosećih slojeva od bituminizirajućih materijala debljine 7 cm 26,60 KM po metru kvadratnom; izrada asfalt betona (habajući sloj) od eruptivnog agregata debljine 3 cm 14,40 KM po kvadratu i izrada asfalt betona (habajući sloj) od krečnjačkog agregata debljine 3 cm iznosi 12 KM po metru kvadratnom“, saopšteno je iz „Puteva RS“. Stručnjaci iz ove oblasti koji su preračunali ove cijene tvrde da je ugovorena cijena tone asfalta 160–200 KM, dok se ista količina na području Banjaluke na tenderima koje su provodili JP „Putevi“ odobravana po cijeni od 80 KM. Gde je otišla razlika od 80 do 120 KM po toni asfalta, možete sami pretpostaviti. Međutim, odgovori „Puteva“ o jediničnim cijenama bili su najobičnija obmana, jer su one mnogo, mnogo veće od navedenih, iako su i ove drastične.

PRAZNINA POD ŠATOROM

Velika priča o obnovi Srebrenice i stvaranju uslova za bolji žvot stanovnika ovog grada pokazala se tek kao paravan za još jednu milionsku prevaru.

Nedeljko_cubrilovic_1Na svečanom otvaranju dionice puta od Drinjače do Skelana, (29.04. 2008.), niko od nosilaca posla nije bio prisutan. Pod šatorom se nisu našli glavni režiseri Mladen Lazendić, direktor javnog preduzeća «Putevi», ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović, a nedostajao je i tadašnji premijer Milorad Dodik. Prisutan je bio samo savjetnik premijera Miladin Dragičević koji je otkrio da cijena radova iznosi preko 1,0 mil KM po kilometru, što je tri puta više od stvarno potrebnih sredstava. Dragičević je tako potvrdio da je 35 kilometara izgrađenih puteva koštalo 35 miliona maraka.

Riječ je o prevari, jer vrijednost urađenih poslova, prema riječima stručnjaka, nije prešla 12 miliona maraka, što implicira da je na rekonstrukciji srebreničkih puteva otuđeno 23 miliona maraka.

Ugovorena cijena iskopa u materijalu III i IV kategorije iznosi 18,30 KM/m3, dok je trenutna prosječna cijena ove pozicije rada svega 4 KM/m3 i uvećana je 6 i po puta. Ugovorena cijena iskopa u materijalu V i VI kategorije iznosi 24,50 KM/m3, odnosno tri puta više od aktuelnih cijena, koje svugdje iznose u prosjeku 8 KM/m3 .

Za kopanje jaraka uzimalo se 20,00 KM/m3 dok je prosječna cijena ove pozicije rada bila oko 3 KM/m3, ugovorena cijena iskopa u pozajmištu u materijalu III i IV kategorije iznosi 18,00 KM/m3 , tri puta više od normalnih cijena, koje na ovoj poziciji rada iznose oko 6 KM/m3

Osim na kopanju jaraka, enormno se naplatilo i na njihovom oblaganju betonom MB 20. Tako je za obloge uzimano 56,00 KM/m2 , iako je prosječna cijena ove pozicije rada bila oko 18 KM/m2 .Žestoko se zagrabilo i na izradi bankina, dok se bjesomučno inkasiralo na nabijanju podtla. Ćubiću su radovi plaćani 6,50 KM/m3 dok je prosječna cijena ove pozicije rada tek 70 pfeniga po kubiku.

Ugovorena cijena izrade tampona od pjeskovito - šljunkovitih materijala iznosi 45,00 KM/m3 dok je cijena ove pozicije rada pet puta manja i košta oko 9 KM/m3.

Gotovo duplo je veća ugovorena cijena bitumeniziranog gornjeg nosivog sloja debljine 7 cm i iznosi 26,00 KM/m2, iako se ovi radovi plaćaju oko15 KM/m2 (1,8 puta više). Slično je i sa habajućim slojem asfalta od eruptivnog materijala debljine 3 cm. Ćubić ga je naplaćivao 14,40 KM/m2 dok je prosječna cijena ove pozicije rada oko 8 KM/m2.

NEKVALITETNA GRADNJA

Posebna priča je kvalitet izvedenih radova, jer su sanacioni radovi na srebreničkim putevima obavljeni i prije svečanog otvaranja, što je raritet nezabilježen u svijetu. Projekat izvedenog stanja je urađen na osnovu građevinske knjige izvođača, odnosno po matrici: sve vjerujemo izvođaču na riječ! Potvrđuje to i činjenica da nisu izvršene stručne terenske kontrole stvarno izvedenih količina radova, čime je otvoreno područje za bezbrojne malverzacije.

Gacko_put__preko__Cemernog__po_planu_copy

Najznačajnije od svega je da elementi trase izvedenog puta ne zadovoljavaju minimalne zahtjeve koje je propisao odgovarajući Pravilnik o projektovanju puteva u BiH, a kako nema odgovarajućih dozvola i saglasnosti na putu se nije mogao izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola. Kako se radovi na ovom putnom pravcu izvode u kontinuitetu već više godina značajno je istaći da je tri godine prije nego je Dodikova vlada odlučila rekonstruisati srebreničke puteve, potpuno isti obim radova ugovoren na iznos od oko 350.000 KM po kilometru, odnosno 650 hiljada maraka manje od vrijednosti ugovora sa „Niskogradnjom“. Kada se ovih 650 hiljada pomnoži sa 35 kilometara, dođe se do štete u budžetu od već pomenuta 23 miliona. Simptomatična je i odredba ugovora o građenju (član 5) u kome se definiše način plaćanja: 40 % po potpisu ugovora, a ostatak po mjesečnim situacijama. Sve ovo upućuje na činjenicu da je izvođač kroz avans naplatio kompletnu vrijednost radova, a da je iznos realizovan kroz „naduvane“ mjesečne situacije do konačnih 1,0 milion po kilometru bio čista zarada lažnih dobrotvora.

NASTAVIĆE SE

Ovdje još nije kraj priče. Tek kada međunarodne finansijske institucije detaljnije ispitaju radove po putevima koji se finansiraju iz njihovih sredstava, mnoge će zaboliti glava. Izvođači radova, uz svesrdnu podršku vodećih inženjera JP „Putevi“, falsifikuju projektnu i gradilišnu dokumentaciju i po svakom projektu otuđe najmanje 30 % potrošenih sredstava, (nepostojeće količine, kvalitet ugrađenih materijala i slično). Do kada će se čekati da naše institucije reaguju ne znamo, ali bi nezavisni međunarodni konsultanti mogli vrlo brzo početi češljati dokumentaciju projekata koji su finansirani sredstvima Svjetske banke, EBRD i EIB.

(zurnal.info)

Čudo na Čemernom – tunel se sam produžava
Dossier
Drumski razbojnici (6): Čudo na Čemernom – tunel se sam produžava
Kako su se u mrežu autoputeva upleli Austrijanci i Slovenci
Dossier
Drumski razbojnici (5): Kako su se u mrežu autoputeva upleli Austrijanci i Slovenci
Zatrovali Lijevče polje pa nazdravili šampanjcem
Dossier
Drumski razbojnici (4): Zatrovali Lijevče polje pa nazdravili šampanjcem
Petlja usred ničega
Dossier
Drumski razbojnici (3): Petlja usred ničega
Objašnjavamo i dokazujemo kako je ukradeno 66 miliona maraka
Dossier
Drumski razbojnici (2): Objašnjavamo i dokazujemo kako je ukradeno 66 miliona maraka
Tunel koji misteriozno nestaje pa ponovo, još tajanstvenije, pojavljuje
Dossier
Drumski razbojnici (1): Tunel koji misteriozno nestaje pa ponovo, još tajanstvenije, pojavljuje
Nevjerovatno je da niko nije reagovao na ove činjenice, kao ni na dokumente, (u posjedu „Žurnala“), koji svjedoče da su po potrebi u jednom Aneksu ugovora tuneli nestajali, da bi se nakon toga, pojavili u drugom Aneksu, mnogo skuplji nego što je to iko mogao i zamisliti. Krenimo redom
Nikad okončane pljačke
Dossier
Poslovna biografija gospodara Republike Srpske (10): Nikad okončane pljačke
Objavićemo niz dokumenata i dokaza o tome kako je u projekat „Čemerno“ uloženo preko 71 milion KM, a od rekonstrukcije klizišta nije bilo ništa, jer su pare otišle u sasvim drugom pravcu. Tu će biti i dokazi kako su milioni iz budžeta, umjesto da budu uloženi u revitalizaciju puteva u opštini Srebrenica, revitalizovali privatne projekte Dodika i njegovih tajkuna
Složna braća, djeca, zetovi
Dossier
Poslovna biografija gospodara Republike Srpske (9): Složna braća, djeca, zetovi
Posebna priča je Košarkaški klub „Igokea“, koji godišnje troši milione maraka, ali niko nikada nije postavio pitanje otkud Dodiku novac za klub, niti je ijedna institucija, koja se bavi finansijama, pokušala provjeriti poslovanje ovog „sportskog“ kluba. Na čelu KK „Igokea“ je Goran Dodik, a pomaže mu Miloš Čubrilović Čubri
Poslovi sa stokom
Dossier
Poslovna biografija gospodara Republike Srpske (8): Poslovi sa stokom
Vasiljević bez problema dolazi do Dodika, Džombića i ostalih visokih funkcionera, a u svojim pismima im se obraća veoma prisno i lako zakazuje sastanke sa njima..
Krediti za najdraže Zmijanjce
Dossier
Poslovna biografija gospodara Republike Srpske (7): Krediti za najdraže Zmijanjce
Vrlo je bitno do detalja pojasniti cijelu igru oko ovih tužbi, kako bi se spoznalo koliko je složena ova prevara. Nakon što je Čičić tužio Ministarstvo odbrane i Robne rezerve tražeći 4 miliona za nikada isporučene proizvode, kontratužbu je uložilo Ministarstvo finansija, zastupano po Pravobranilaštvu RS „radi naplate poreskog duga vrijednog 509.369 КМ оd „Zmijanjeplasta“-а
Najnovije
Još pola miliona za zdravstveni informacioni sistem
Fond zdravstvenog osiguranja RS: Još pola miliona za zdravstveni informacioni sistem
Najbolje godine
Dijala Hasanbegović: Najbolje godine
HIFA-OIL ne poštuje naloge inspektora i rješenja Ministarstva trgovine
NELEGALNA PUMPA I DALJE RADI: HIFA-OIL ne poštuje naloge inspektora i rješenja Ministarstva trgovine
Tamo gde nema građana, već samo podanika
Samovlašće Dodika i Vučića: Tamo gde nema građana, već samo podanika
Zenički komorati opet žrtve političkih sukoba
NEMA PLATE ZA RUDARE: Zenički komorati opet žrtve političkih sukoba
Stečajna uprava ponovo izmjenila ugovor o prodaji Vitezita
DOK ČEKAJU ODLUKU FEDERALNE VLADE: Stečajna uprava ponovo izmjenila ugovor o prodaji Vitezita
Institucije i javna preduzeća odbijaju kontrolu federalnih revizora
NEMA REAKCIJE VLADE I TUŽILAŠTVA: Institucije i javna preduzeća odbijaju kontrolu federalnih revizora
Švedska u mom srcu
PISMENA ZADAĆA: Švedska u mom srcu
Blok 7 usporio proces energetske tranzicije EP BiH
Višemilionski projekat bez budućnosti: Blok 7 usporio proces energetske tranzicije EP BiH
Crna lista na crvenom tepihu
NEDJELJNI KOMENTAR ĐOKE NINKOVIĆA: Crna lista na crvenom tepihu
Vrijeme lažnih informacija
Iz Crvenog solitera: Vrijeme lažnih informacija
Firme kadrova SNSD-a nemaju konkurenciju na tenderima
VODE SRPSKE PROGUTALE 25 MILIONA KM: Firme kadrova SNSD-a nemaju konkurenciju na tenderima
Ako se usvoje Dodikovi zakoni, počinju represija i diktatura
MEDIJSKI EKSPERT MEHMED HALILOVIĆ: Ako se usvoje Dodikovi zakoni, počinju represija i diktatura
Pripadnicima LGBTIQ zajednice biće uskraćen pristup obrazovnim institucijama
ZLOKOBNA DODIKOVA NAJAVA: Pripadnicima LGBTIQ zajednice biće uskraćen pristup obrazovnim institucijama
Zakon o kleveti je moćno oružje u rukama vlasti da guši otpor i slobodnu riječ
Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava: Zakon o kleveti je moćno oružje u rukama vlasti da guši otpor i slobodnu riječ
Kako su lažni vlasnici prodali zgradu Fondu zdravstvenog osiguranja RS
PREVAROM ZARADILI 1,7 MILIONA: Kako su lažni vlasnici prodali zgradu Fondu zdravstvenog osiguranja RS
Optužene za prikrivanje dokaza čeka novo suđenje!
Ukinuta oslobađajuća presuda u slučaju Memić: Optužene za prikrivanje dokaza čeka novo suđenje!
Uvod u otvorenu represiju
Reakcije na usvojene izmjene KZRS: Uvod u otvorenu represiju
Narodna skupština RS usvojila nacrt zakona kojim se kriminalizira kleveta!
I PORED BROJNIH UPOZORENJA I KRITIKA: Narodna skupština RS usvojila nacrt zakona kojim se kriminalizira kleveta!
They are not ours!
CALCULATION WITH MINORITIES: They are not ours!